Tags

, , , , , , , , ,

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda veritabanımızdaki verilerimizi bazı koşullara göre monitör etmekten bahsedeceğim. İlk olarak veritabanımızın içindeki employees tablomuzun içindeki department kolonuna erişeceğiz ve departmanı 90 olan çalışanlarımızı monitör edeceğiz.

Select last_name as Soyadı, first_name as Adı, department_id as Departmanı
from employees
where department_id=90;

where koşulu

Where ibaresini sona yazdık department_id

Komutumuz bu şekildede çalışır soyadı ‘King’ olanları monitör ediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken iki husus var. Birincisi data tipi char olduğu için tek tırnak içine yazıyoruz ve Veri tabanımızda kayıt nasılsa öyle yazıyoruz. Örnekteki gibi ‘King’ K harfi büyük yazmasak gelmezdi. Oracle veri tabanı büyük küçük harf ayrımı yapmaz sadece bu tarz direk bir bilgiye erişim yapmak istiyosak, o veri nasıl kayıtlıysa o şekilde çağırmalıyız..=90 olanlar monitör edildi.
Select last_name as Soyadı, first_name as Adı, department_id as Departmanı
from employees
where last_name=’King’;

Yukardaki örnekte ‘=’ yerine ‘< küçüktür ‘,’> büyüktür’,'<= küçük eşittir’,’>= büyük eşittir’,'<>eşit değildir’ kullanabilirdik..

örneklemek istersek;

where hire_date>’01-JAN-95′;
WHERE salary >= 6000
 WHERE last_name = ‘Smith’

BETWEEN OPERATÖRÜ:

Arkadaşlar Between operatörü 2 değer arasındaki değerleri görmek istediğimiz zamanlarda kullanıla bilir. Örnek olarak 3000 ile 3500 arasında maaş alan çalışanlarımızı monitör edelim..

select last_name,salary
from employees
where salary between 2500 and 3500;

between

Not:Burada dikkat etmemiz gereken husus where ibaremiz sonra operasyon yapmak istediğimiz kolon sonra between operatörü sonra Küçük değer sonra and operatörü ve Büyük değer. Önce büyük sonra küçük değer yazamayız..

Betweeni sadece number tipinde değil char ve date data tipindede kullanabiliriz..

SELECT last_name
FROM employees
WHERE last_name BETWEEN ‘Bissot’ AND ‘Khoo‘;

between char

İn Operatorü

Tek bir sorguda departman idleri hem 90 hem 100 hemde 110 olanları çekmek istersek in operatörünü kullanmamız gerekir.

select last_name,salary,department_id
from employees
where department_id in (90,100,110);

in operatorü

Bunu yine char ve date data tipinde kullanabiliriz..

SELECT employee_id, manager_id, department_id
FROM employees
WHERE last_name IN (‘King’, ‘Chen’);

Arkadaşlar bir sonraki yazımda where ibaresiyle birlikte LIKE koşulu ve AND, OR, NOT operatörlerinin kullanımıdevam edeceğim.

Advertisement