Tags

, , , ,

Merhaba Arkadaşlar önceki yazımızda karakter fonksiyonlarından
bahsetmiştik bu yazımızda number fonksiyonlarından bahsedeceğiz.
Number fonksiyonları Round,Trunc ve Mod fonksiyonlarıdır. Number fonksiyonlarıyla belirtilen sayı değerlerini alta,üste yuvarlama yada mod alma işlemlerini yapacağız.

Round:
Arkadaşlar round fonksiyonu ondalık(decimal) değerlerde,seçilen
noktadaki sayı 5 ve üzerindeyse bir üst değere yuvarlar,
5 den küçükse bir alt değere yuvarlar.
select Round(55.926,2) from dual;

round function 1

Round function 1

Görüldüğü gibi 6,5 den büyük bir değer olduğu için üste yuvarlamıştır ve
55.93 değeri monitör edilmiştir.
select Round(55.924,2) from dual;

round function 2

Round function 2

Görüldüğü gibi 4, 5 den küçük bir değer olduğu için alta yuvarlamıştır ve
55.92 değeri monitör edilmiştir.

select Round(55.926,0) from dual;
Bu örnekte seçilen noktayı 0 belirledik ve burada
9 değerine bakacaktır. 9, 5 den büyük olduğu için
ekrana 56 değeri monitör edilecektir.

round function 3

Round function 3

Trunc
Arkadaşlar Trunc fonksiyonuda ondalık(decimal)
değerlerde seçilen noktayı aşağıya yuvarlar .Round
fonksiyonundan farklı olarak her zaman aşağı yuvarlar.
select Trunc(55.926,2) from dual;

trunc function 1

Trunc function 1


Görüldüğü gibi 6,5 den büyük olmasına rağmen
değeri aşağı yuvarladı.

.
select Trunc(55.926,0) from dual;

Trunc function 2

Trunc function 2


Görüldüğü gibi 9,5 den büyük olmasına rağmen
Trunc fonksiyonu belirtilen değeri aşağı yuvarlamıştır.0 noktası belirtildiği için ekrana 55 değeri monitör edilmiştir.

Mod:
Arkadaşlar Mod fonksiyonu matematikten’de bildiğimiz üzere verilen bir değeri belirtilen sayıya bölüp kalan değerini bulur. Burada dikkat edilmesi gereken husus bölüm değilde kalanın sonuç olmasıdır.
select mod(500, 200) from dual;

Mod Function

Mod Function


Görüldüğü gibi 500 bölü 200 den kalan değer
100 dür ve mod işleminin sonucudur.

Arkadaşlar bu yazımızda Number fonksiyonlarını anlatmaya çalıştık. Sonraki yazımızda Oracle veri tabanında Date kullanımından bahsedeceğiz.

Advertisement