Oracle Sql 13: Case ve Decode İşlemleri

Tags

, ,

Merhaba Arkadaşlar bu yazımızda Case ve Decode işlemlerinden bahsedeceğiz. Oracle ‘da kullanılan Case ifadesi ve Decode fonksiyonu programlamadan bildiğimiz IF-THEN-ELSE ‘e karşılık gelir.Bu işlemleri yaparak veri tabanımızdaki bilgilerin belirli şartlara uyup uymadığını bulabiliriz. Case yapısı ANSI SQL çalıştığından standarttır (MS SQL vs. Çalışabilir) ama Decode Oracle’a özel syntax’dır.

CASE                                                                                                                    Case  ifadesi koşullarımızı, şartlarımızı toplu bir biçimde sorgumuza yazmamızı ve şartımıza uyanlara operasyon yapmamızı sağlar ve işimizi kolaylaştırır. Decode ye göre daha okunaklıdır. Hemen örneklere geçelim employees tablomuzdaki çalışanlardan job_id IT_PROG olanlara %10,ST_CLERK olanlara %15, SA_REP olanlara %20 zam yapıp ekrana monitör edelim.

Continue reading

Oracle Sql 12: Dönüşüm Fonksiyonları(Conversion Functions) To_Char ve To_Date kullanımı

Tags

, , , ,

Merhaba Arkadaşlar, Bu yazımızda
Oracle Sql’de Dönüşüm Fonksiyonlarından(Conversion Functions )
To_Char,To_Date fonksiyonlarını göreceğiz Geçen yazımızda Date işlemlerinden bahsetmiştik.Bu yazımızda To_Char fonksiyonlarıyla date formatlarını değiştireceğiz. Oracle Veri Tabanında Date(Tarih) data tipini karaktere(character) çevirmek için To_Char, Karakter data tipini numbera çevirmek için To_Number kullanılır. Aynı şekilde operasyonlar terstende yapılabilir.Fakat Number data tipi direk Date data tipine çevrilemez arada Char data tipine çevrilmek zorundadır. Continue reading

Oracle Sql 11: Date Kullanımı,Fonksiyonları ve Default Date Formatının Değişimi

Tags

, , , , , , ,

Merhaba Arkadaşlar bu yazımızda Oracle veritabanında date(tarih) kullanımından bahsedeceğiz. Oracle veritabanında çeşitli date formatları vardır.Verilerimizi yüzyıl, yıl,ay,gün,saat,dakika ve saniye değerlerini ifade eden sayılar olarak depolayabiliyoruz. Default(varsayılan)tarih görüntüleme formatı DD-MON-RR    Geçerli Oracle tarih degerleri 1 Ocak 4712 M.Ö. ve 31 Aralık 9999 M.S. arasında ki degerlerdir. Önce date kullanımına bakalım sonrada date fonksiyonlarıyla devam edelim ve Default date formatında değişiklikler yapalım. Date formatını istediğimiz formata dönüştürmek için Conversion Functions(Dönüşüm Fonksiyonları) anlattığımız yazıya bakınız.

Continue reading

Oracle Sql 10: Round,Trunc ve Mod Fonksiyonları(Number Function)

Tags

, , , ,

Merhaba Arkadaşlar önceki yazımızda karakter fonksiyonlarından
bahsetmiştik bu yazımızda number fonksiyonlarından bahsedeceğiz.
Number fonksiyonları Round,Trunc ve Mod fonksiyonlarıdır. Number fonksiyonlarıyla belirtilen sayı değerlerini alta,üste yuvarlama yada mod alma işlemlerini yapacağız.

Round:
Arkadaşlar round fonksiyonu ondalık(decimal) değerlerde,seçilen
noktadaki sayı 5 ve üzerindeyse bir üst değere yuvarlar,
5 den küçükse bir alt değere yuvarlar.
select Round(55.926,2) from dual;

Continue reading

Oracle Sql 9: Concat, Substr, Lenght, Instr,Lpad ve Rpad,Trim ve Replace fonksiyonları

Tags

, , , , , , , , ,

Merhaba Arkadaşlar geçen yazımızda String Fonksiyonlardan(Character Functions)
Case-Conversion fonksiyondan(Lower,Upper,Initcap) bahsetmiştik bu yazımızda Character-manipulation fonksiyonlardan yani Concat,Substr,Lenght,Instr,Lpad ve Rpad,Trim ve Replace‘den bahsedeceğiz.Bu fonksiyonları kullanarak veri tabanımızdaki bilgilere çeşitli operasyonlar yapacağız.

Concat:
Concat fonksiyonu aynı vertical bar kullanımında olduğu gibi iki veriyi
birleştirerek görüntülememizi sağlar.
select concat(‘Merhaba’,’Dünya’) from dual; Continue reading

Oracle 8 : Lower,Upper,Initcap Fonksiyonları

Tags

, , , , ,

Merhaba Arkadaşlar, Bu yazımızda Oracle veritabanı üzerinde case conversion functionların kullanımına bakacağız.Arkadaşlar bu fonksiyonlar veri tabanındaki bilgileri istediğimiz şekilde(Büyük,Küçük harf vb.)raporlamamızı veya daha önceden de bahsettiğimiz where ibaresi ile veri çekerken koşul belirtiyorsak o koşuldaki verinin kayıtlı olduğu formatta çağırmamız gerekiyordu şimdi bu fonksiyonlarla veriyi çağırırken istediğimiz formata getirip koşulumuzu öyle sorgulayacağız.Bu fonksiyonlar Lower,Upper ve INITCAP dir. Continue reading

Oracle Sql 7:& Ampersand kullanımı

Tags

, , ,

Merhaba Arkadaşlar bu yazımızda Ampersand kullanımından bahsedeceğiz. Oracle veri tabanı kullanılarak yaptığımız raporlamalarda eğer kullanıcı sorgu çalıştığı anda aramak istediği kriteri yazacaksa & Ampersand kullanılır. Aşağıda bir örnek ile kullanımını gösterelim.

Örnek olarak. Sorgu çalıştığı anda kullanıcı çalışanlar tablosunda, Çalışanların departman numarasını girsin ve o departmanda çalışanlar listelensin.Burada where ibaresiyle birlikte kullanacağız. Continue reading

Oracle Sql 6: Order By

Tags

, , , , ,

Merhaba Arkadaşlar bu yazımızda Oracle veri tabanında Order by kullanımından bahsedeceğim. Order by ekrana monitör etmek istediğimiz verileri bizim belirlediğimiz şekilde sıralanmasını sağlar. Sql sorgusunun sonunda yer alır.Kullanım şekillerini örneklerle anlatacağım.

Örnek olarak Employees tablomuzdaki çalışanları monitör edelim ve bunları işe giriş tarihine göre sıralayalım. Continue reading

Oracle Sql 4: Where ibaresi ile =, <=, BETWEEN, IN operatörü

Tags

, , , , , , , , ,

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda veritabanımızdaki verilerimizi bazı koşullara göre monitör etmekten bahsedeceğim. İlk olarak veritabanımızın içindeki employees tablomuzun içindeki department kolonuna erişeceğiz ve departmanı 90 olan çalışanlarımızı monitör edeceğiz.

Select last_name as Soyadı, first_name as Adı, department_id as Departmanı
from employees
where department_id=90;

where koşulu

Continue reading